Ämnesområdets syfte

"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv." (ur ämnesplanen för SVE)

fredag 28 februari 2014

What is behind the dystopian trend?

Plan for the lesson on Monday: 

Your task is to write a text, in groups of 4-5 people, in which you explain why dystopian literature appeal to young adults. You can use the arguments you read about last week in the different articles, but you can also include your own thoughts. Your texts will be published here on the blog.                                       

You can use the picture below, which summarises what you discussed last week. You also find a link to the website where you can find all the articles.A summary of what you have read and discussed this week


Flippföreläsning om dystopier - ursprung och historia

Till lektionen på måndag ska ni har tittat på föreläsningsfilmen nedan. Där kommer jag besvara en
del av de frågor ni ställde i era VLÖ-scheman i tisdags/fredags. Frågorna jag kommer besvara är:

  • Finns det dystopisk musik?
  • Vad är ursprunget för dystopierna?
  • Vilka samband och olikheter mellan finns det mellan de olika historierna
  • Vad skiljer en modern dystopi ifrån en äldre?
  • Under vilken period skrevs de allra första dystopierna?
  • Hur länge har dystopier varit populärt?
  • Är det oftast i dåliga tider som dystopier skrivs?
  • Varför det skrivs/filmas så många dystopier just idag och hur de kunde bli så populära när det är så hemska saker de handlar om?
  • När skrevs den första dystopin? Om vad? Varför?

I föreläsningen kommer ni också få lite mer kunskap om den första boken vi kommer att 
läsa, nämligen Brave new world av Aldous Huxley :)

Vi ses  på måndag/tisdag
Hanna

måndag 24 februari 2014

Brainstorming dystopias

Varför dystopier?
"En dystopi är en litterär beskrivning av ett mardrömssamhälle. Dystopin har sin motsats i utopin (en positiv samhällsvision). Ordet kommer från grekiskans δυσ- och τόπος, som sammansatt betyder 'dålig plats'."


Dagens upplägg: 

1. Repetition av tisdagens svensklektion:Hur ser samhället ut om 100 år? Vi delar med oss av våra tankar.

2. Fylla i ett VLÖ-schema: Vad vet du om dystopier just nu?

3. Titta på en UR-film och läsa en text om dystopier. Anteckna under filmen.

4. Gruppvis reda ut vad som kännetecknar en dystopi. Sedan tillsammans i helklass.

5. Fortsätta fylla i VLÖ-schemat: Vad har du lärt dig på lektionen idag och vilka frågor har väckts hos dig? Detta delas med lärare Hanna.


Lektionsmål: Ni ska få förståelse för varför dystopier skrivs samt få förståelse för dess innehåll och kännetecken.

Språkmål: Ni ska kunna redogöra för varför dystopier har skrivs samt kunna redogöra för och sammanfatta dystopins innehåll och kännetecken. 
VLÖ-schemaDetta vet jag om 
dystopier                  Detta har jag lärt mig 
                                   på lektionen                  Detta önskar jag lära mig
Vet
Lärt
Önskar lärasöndag 23 februari 2014

Framtiden??

Dagens upplägg:

1. Skapa GoogIe-Konto
2. Skapa och dela mappar i Google Drive
3. Skrivuppgift


Idag ska vi börja med att skapa oss ett google-konto samt skapa mappar i Google drive för att kunna effektivisera vårt arbete i vår. Se filmerna nedan hur man gör:1. Hur man skapar ett Google-konto:

2. Hur man delar skapar och delar mappar i Google Drive:

3. Inledande skrivuppgift:

"Hur skulle man kunna meddela sig om framtiden? Det låg i sakens natur att det var omöjligt. Antingen liknade framtiden nuet, och i så fall skulle den inte lyssna på honom, eller så var den annorlunda, och hans egen situation vore obegriplig." (Ur 1984, s. 12)

Tänk dig samhället om 100 år. Går det egentligen? Det kan vara svårt, för om 100 år lever ingen av oss som sitter i detta rum. Det är istället våra barnbarnsbarn som kommer leva då. Vad är det för samhälle de kommer att leva och bo i tänker du? Vad är det för arv vi lämnar över till dem? Kanske kommer de att tycka att det är helt galet och opraktiskt att vi faktiskt bär runt på våra datorer och telefoner, när man kan ha dem inbyggda i ögat! Tänker du att utvecklingen har gått framåt? Har demokrati spridits till allt fler platser i världen? Har svält och fattigdom blivit mindre? Har vi tagit itu med klimathoten och har krigen blivit färre? Eller har det blivit precis tvärtom?

Idag får du i uppgift att sätta dig in i denna tanke om framtiden en stund och skriva ner hur du tänker. 

Lektionsmål: Du ska skriva en text om din syn på framtiden. Se frågeställningarna nedan.

Språkmål: Du redogör för dina tankar om framtiden samt förklarar och motiverar varför du tänker som du gör. 

Du har inga begränsningar utan får associera fritt och kreativt utifrån din syn på saken. Om du behöver lite hjälp på traven studera gärna bilden/bilderna nedan och/eller använda dig av skrivmallen.


Frågeställningar att besvara i texten:

Hur tänker du dig vår framtid? Hur tror du det ser det ut om 100 år? Vilka nya möjligheter kommer att finnas? Vilka hot och problem?Minimal Utopia av Mitra Tabrizian, 1999
Se fler bilder på http://mitratabrizian.com/minimal.php


Skrivmall till uppgift:

Jag tänker mig att i framtiden finns det .............................................. 
Detta tror jag eftersom ......................................................................

Dessutom tror jag att .........................................................................
Anledningen till det är att .................................................................

Det kan också vara så att ..............................................................., eftersom .................................................................................................................

Avslutningsvis kommer kanske ..........................................................
Detta grundar jag på det faktum att ....................................................