Ämnesområdets syfte

"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv." (ur ämnesplanen för SVE)

söndag 9 mars 2014

Två dystopier - en jämförelse

Lektions- och språkmål: Ni ska kunna jämföra Brave New World och 1984 med varandra, genom att diskutera och reflektera över likheter och skillnader mellan verken, när det gäller innehåll, språk och stil.

1. Vi bloggar om Brave New World


2. Vi tittar på PP nedanTvå dystopier from Hanna Stehagen Fd Nylander


3. Vi sammanfattar kap 1 och läser kap 2 i 1984.

4. Vi diskuterar följande frågeställning:Hur är det med tankefriheten i Brave New World och i 1984? Finns det likheter och skillnader?
Resonera tillsammans och ge exempel ifrån böckerna


5. Vi arbetar med ett Venn-diagram för att visualisera likheterna och skillnaderna mellan romanerna.


http://www.eduplace.com/graphicorganizer/pdf/venn.pdf

En sammanfattning av era Venn-diagram:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar