Ämnesområdets syfte

"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv." (ur ämnesplanen för SVE)

Övergripande mål för ämnesområdet
  • Ni ska få förståelse för hur andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar kommer till uttryck i såväl innehåll, bildspråk och språk i de dystopier vi kommer läsa och diskutera.

  • Kunna redogöra för och sammanfatta hur och varför dystopier har utvecklats under 1900-2000-talet.

  • Ni ska sedan i en avslutande uppgift skriva ett synopsis, där ni ska redogör för hur en egen idé till en dystopi och utgår från dystopins kännetecken. Ni ska även i ert synposis analysera samt diskutera hur vår samtids erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar ska komma till uttryck i såväl innehåll, bildspråk och språk i din dystopi. Slutligen ska ni redogöra för vilka av verken ovan har influerat er och varför.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar