Ämnesområdets syfte

"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv." (ur ämnesplanen för SVE)

Avslutande skrivuppgift

Skrivuppgiften

Varför dystopier?

Du har blivit kontaktad av redaktören för Ung kultur på Sydsvenskan. Hon har blivit intresserad av att du och din klass läst och diskuterat dystopier i er svenskundervisning på Nils Fredriksson Utbildning. Hon vill nu att du ska skriva en kort essä om dina tankar kring dystopier till deras tidning.

I din essä ska du reflektera över och diskutera någon orsak till varför du tror att dystopier skrivs och varför människor tilltalas av dystopiska berättelser.

Du ska ge exempel på två dystopiska texter/filmer som du tycker varit extra intressanta ur ett samhällsperspektiv. Du ska lyfta fram och diskutera hur människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar kommer till uttryck i intrig eller konflikt eller miljö eller karaktärer i de dystopier du valt att lyfta. Du ska alltså fokusera på en aspekt i texterna och jämföra dem.

I din avslutning ska du kort redogöra för hur dystopierna utvecklats under 1900-talet och 2000-talet samt sammanfatta dina funderingar ovan.Primärkällor:

 • Två valfria romaner/filmer


Sekundärkällor:Omfång: max 2,5 A4s-sidor med rubrik och styckeindelning samt Times new roman stl 12. Deadline 3 juni.SkrivmallInledning


Ex 1) Har du någonsin funderat över hur världen kommer att se ut om hundra år? Denna fundering är något som sysselsatt många författare under 1900-talet och 2000-talet. Anledningen till detta är ......


Men varför är det så att det är så att dystopier skrivs och varför vi tilltalas av att läsa dem? Det är detta jag tänka reda ut i denna text.Ex 2) Hur tänker du dig världen och samhället om 100 år? Jag fick en uppgift i skolan fundera på denna fråga samt skriva en text om min syn på saken. Efter en hel del tankearbete kom jag fram till att  ....Under 1900-talet var det många författare som ägnade sig åt att skriva dystra framtidsvisioner. Anledningen till detta var .....Fördjupning


Det kan tänkas att vi tilltalas av dystopier för att ……..


Detta bekräftar även litteraturforskaren Jerry Mättää i en intervju i Vetenskapsradion Forum P1 (27/1 2013), där han hävdar att ………...


Två dystopier som är typiska för sin tid är X av XX (år) och Y av YY (år) eftersom de ……….…………...Undersöker man texternas konflikt/miljöer/karaktärer kan man se att ……….I X ser man att  ……………………………………………………………….


I Y kommer däremot ……………………..  …………………………… till uttryck


Likheterna mellan dem är  ………….


Avslutning


Hur har då dystopierna förändrats under årens lopp? Enligt Mättää …….


Jag kan också se att …………….


Att vi tilltalas av dystopier beror alltså på ………..Att referera, citera och källhänsvisaHur refererar jag?


I vetenskapliga texter är det väldigt viktigt att skilja mellan dina egna tankar och andras tankar. I din essä ska du nu hitta belägg för dina påstående genom att referera till det andra har skrivit eller uttalat sig om. Att du refererat till någon i text visar du genom att använda dig av så kallade referatmarkörer. Exempel på referatmarkörer är:


Påstår
anser
hävdar
enligt
anger
argumentera för
redogör för
redovisar
diskuterar
förklarar
belyser
understryker
framhäver
betonar
visar på
påtalar


När man refererar ska man redogöra för vad en person sagt genom att använda sig av indirekt tal, dvs du upprepar vad personen har sagt men använder dina egna ord:


 • Mättää belyser att dystopierna främst tilltalar yngre personer.
 • Detta påtalar även Vilden när han kritiserar Alfa-människornas levnadssätt.Hur citerar jag?


Du kan också använda dig välja att citera en person eller en karaktär ur dina valda böcker i din essä. Här kan du också använda dig av referatmarkörer. När du citerar skriver du ordagrant vad personen har sagt:


 • Mättää menar följande: “Historiskt kan vi se att det är främst yngre personer som tilltalas av dystopiska berättelser”


 • Vilden utbrister argt: “Ni är fan inte kloka!”När ska jag använda vad?


För att inte hacka sönder texten för mycket är det bäst att referera ur sekundärkällor. När du dock ska analysera och belysa dina påstående är det lämpligt att citera ur primärkällor.Hur källhänvisar jag?


När du citerar ur din primärkälla är det mycket noga att du anger var du hittat citatet. Den information som ska framgå är författaren, bok, förlagsort, förlag,  årtal och sida. Denna information sätter du in en fotnot precis efter citatet:


“Medan De ärliga värdesätter uppriktighet sätter De osjälviska oegennytta främst.”


Skärmavbild 2014-05-06 kl. 11.10.09.png


Ska du sedan citera ur samma bok en gång till räcker följande information:


“Caleb verkar lugn och det skulle jag också vara om jag visste vad jag skulle välja.”


Skärmavbild 2014-05-06 kl. 11.13.51.png


När du ska referera gör du på samma sätt men då behöver du inte ange sida.KällförteckningNär du är klar med din essä ska du sammanställa de källor du valt och det gör man på följande sätt:


Böcker


Ex. Roth, Veronica. Divergent. Stockholm: Modernista, 2011


Tv-program


Ex. Tre berättelser: Berättelser om dystopier. Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 2013. http://www.ur.se/Produkter/171323-Tre-berattelser-Berattelser-om-dystopier


Radioprogram


Ex. Mättää, Jerry. Vetenskapsradion Forum. Berättelser om jordens undergång. Stockholm: Sveriges radio P1. 2014-01-27. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/314485?programid=1302.Mål för uppgiften (motsvarar kunskapsdelarna i checklistan) • Du ska visar din förståelse för hur andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar kommer till uttryck i såväl innehåll, bildspråk och stil i de dystopier vi kommer läsa och diskutera.


 • Du ska kunna redogöra för och sammanfatta hur och varför dystopier har utvecklats under 1900-2000-talet.


 • Du ska visa att du kan samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva en essä som är sammanhängande och väldisponerade. Din text är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.


 • Du ska även visa att du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.ChecklistaKunskapsdelar
Check
Du reflekterar över och diskuterar någon orsak till varför du tror att dystopier skrivs och varför människor tilltalas av dystopiska berättelser

Du ska ge exempel på minst två dystopiska texter/filmer som du tycker varit extra intressanta ur ett samhällsperspektiv.

Du ska lyfta fram och diskutera hur erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar kopplat till samhällsutvecklingen kommer till uttryck i någon av aspekterna:


 • intrig
 • konflikt  
 • miljö
 • karaktärer


i båda texterna/filmerna

Du jämför texterna genom att peka på likheter mellan den aspekt du valt.

Du redogör för hur dystopierna utvecklats under 1900-talet och 2000-talet.

Du sammanfattar dina funderingar ovan.

Du refererar och citerar ur primär- och sekundärkällor för att hitta belägg för dina påståenden. Du källhänvisar korrekt.

Du har styckeindelning och följer normerna för språkriktighet. Du använder pronomina de och dem korrekt.Skrivuppgift:Skrivmall:
Checklista:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar