Ämnesområdets syfte

"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv." (ur ämnesplanen för SVE)

torsdag 27 mars 2014

Uppgifter till "Vägen" (2006)

Turen har nu kommit till Cormac McCarthys postapokalyptiska roman Vägen. Vi kommer bara läsa en liten del av boken och i stället ser vi filmen. Detta av det enkla skäl att boken inte längre finns att köpa. Den finns dock på engelska i Mediateket.Målet för uppgiften:
Du ska visa din förståelse för bokens/filmens konflikt och karaktärer samt dess symbolik genom att diskutera och reflektera och sätta dem i relation till det ni läst tidigare i kursen.

Vi ska närläsa de sidor där kvinnan har bestämt sig för ta livet av sig medan mannen försöker övertala henne att ska fortsätta leva och uppfostra sin son trots att världen i stort sett gått under (se texthäftet). 

Vi kommer dessutom tillsammans läsa slutet. De frågeställningar jag vill att ni ska reflektera över denna gång är:


 • Finns det en hjälte i filmen/boken? Ja, vem och varför? Nej, varför inte? Dra gärna paralleller till de texter vi läst tidigare eller filmer du sett på egen hand.
 • I boken och filmen får vi veta att pojkens mamma vill begå självmord och att pappan vägrar. Vem tycker du har rätt? Mamma som anser att pappan bara kommer att förlänga lidandet eller pappan som fortsätter kämpa och inte ger upp? Vilken handling är minst egoistisk och mest moraliskt försvarbar, tycker du? Motivera ditt svar.
 • Hur slutar filmen respektive boken? Hur skiljer sig de olika sluten åt? Varför tror du? Hur tolkar du slutet i boken?

Du ska arbeta med citat ur boken och referat ur recensionen nedan för att stödja dina resonemang, så att du får öva dig på att arbeta textnära.

Du behöver alltså läsa igenom texten igen samt recensionen. Se länken nedan:

http://www.svd.se/kultur/film/bio/vagen-vagar-inte-ga-hela-vagen_3665055.svd

Se filmen här: 
http://www.swefilmer.com/the-road-2009/vagen-2009-video_25a21b94e.htmlLäxa till tisdagen den 8 april (Deadline 22.00)

1. Läs utdraget (texthäftet) ur boken Vägen igen och fäst din uppmärksamhet på mammans och pappans diskussion. 

2. Fundera över fråga 2 (se ovan) och skriv din uppfattning om vem av föräldrarna som handlar rätt. Lägg upp ditt bidrag i en kommentar till bloggen. Kom ihåg att använda dig av citat för att belysa din ståndpunkt.

3. Därefter ska du diskutera med minst en av dina klasskamrater i bloggen genom att svara på hens kommentar. Viktigt!!!!
Tänk på att hålla god, saklig och respektfull ton i era kommentarer. Det handlar inte om att vinna utan alla kan ha rätt i sak. Allt handlar om ur vilket perspektiv man ser saken!  Er kamrat ska inte få en känsla av misslyckande utan känna att hen blir berikad med nytt perspektiv.

Nedan finner du en skrivmall som du kan använda dig av, om du känner dig osäker hur du ska formulera dig:

Skrivmall (ett förslag): 

För din argumentation:

Jag hävdar att X handlar rätt, eftersom .................

Enligt min åsikt ..............................................

På sidan XX kan man läsa att .....................................

Detta anser jag vara ett bevis för ............................................

Dessutom står det på sidan X att ............................................, vilket jag också hävdar är ett bevis för hans/hennes .....................................


För din respons:

Du hävdar att X gör rätt, när han/hon väljer att .........................

Jag anser dock att ..................................................................

Min åsikt baserar jag på det faktum att ......................................, som jag anser att följande citat belyser: "....................................." (s. x)


söndag 23 mars 2014

Lektioner v. 13-14: Några samtida dystopier

Måndag:


Mål: Få förståelse för det gemensamma i handling, miljö och stil hos Brave new world, 1984 och Kallocain, genom att tillsammans och i grupp diskutera och reflektera.


Idag tänker jag att vi ska sammanfatta vad som utmärker de dystopier vi nu har läst, för i ett senare skede kunna jämför dem med de nutida. Första aktiviteten går därför ut på att ni i grupp brainstormar kring Brave New World (1932), 1984 (1947) och Kallocain (1940) och tillsammans försöker komma på vad dessa romaner har gemensamt.


Vi kommer sedan visualisera de gemensamma dragen genom att placera ut romanerna på lämpligt ställe i en sk motiv-karta:


Vårt resultat :)


Schyst grafik skapad av Henrik
Skrivet av en grupp:


“Författarna skrev alla sina böcker omkring andra världskriget. Detta har påverkat handlingen ganska mycket enligt oss. Man kan se att böckerna är skrivna av författare från västvärlden då de dystopiska handlingarna beskriver ett kommunistiskt styre och hur hemskt det var.


I Brave new world framställs samhället inte direkt som något hemskt, då de styrande redan tycks ha raderat ut allt positivt om historien och människorna tror verkligen att de lever på bästa sätt. Så är däremot inte fallen i  Kallocain och 1984, för där finns det hela tiden de som tvivlar på att de verkligen har det bra.”

Ludvig, Pontus, Simon och Ramón


En glad RamónTisdag

Nu har vi kommit till del 2 i vårt projekt om dystopier och vi ska nu bekanta oss med ett par samtida dystopier. 


Mål: Få förståelse för det gemensamma i handling, miljö, bildspråk och stil hos några samtida dystopier, genom att tillsammans diskutera och reflektera kring handling, bildspråk, miljö och stil.Detta för att sedan göra samma övning med motiv-kartan med dem.


Vägen 2009
En global katastrof har ödelagt jorden. Nästan allt liv är utrotat och bland de få överlevande människorna råder kannibalism. Bland dessa överlevande finns en pojke och hans far. De vandrar genom det sönderbrända och iskalla landskapet på väg mot söder och havet. De vet inte om något väntar där, men det deras sista hopp. Vi ska se delar av följande filmer/serier:

Walking Dead (2010)
Vägen (2009)

Recension av filmen Vägen finner du här

Samt läsa delar av Cormac McCarthys Vägen (2006)

Ett blogginlägg om boken finner du härUppgift till v. 15

(Deadline mån 7 april) Obs glöm inte att hitta belägg för dina påstående genom att citera. 

Tänk på att det inte finns några rätt eller fel (Ok. Det måste givetvis vara logiskt). Det handlar om hur väl du kan motivera genom att hitta belägg för dina påståenden.
 • Vad tycker du var mest intressant i boken/filmen?
 • Vad var mest skrämmande/konstigast i boken/filmen tycker du?
 • Finns det en hjälte i filmen? Ja, vem och varför? Nej, varför inte?
 • I boken och filmen får vi veta att pojkens mamma tog självmord och att pappan vägrar. Vem tycker du gör rätt? Mamma som anser att pappan bara kommer att förlänga lidandet eller pappan som fortsätter kämpa och inte ger upp? Motivera ditt svar.
 • Varför tror du att mannen och pojken är på väg mot söder och havet? Vad kan havet symbolisera, tror du? Motivera.


söndag 9 mars 2014

Två dystopier - en jämförelse

Lektions- och språkmål: Ni ska kunna jämföra Brave New World och 1984 med varandra, genom att diskutera och reflektera över likheter och skillnader mellan verken, när det gäller innehåll, språk och stil.

1. Vi bloggar om Brave New World


2. Vi tittar på PP nedanTvå dystopier from Hanna Stehagen Fd Nylander


3. Vi sammanfattar kap 1 och läser kap 2 i 1984.

4. Vi diskuterar följande frågeställning:Hur är det med tankefriheten i Brave New World och i 1984? Finns det likheter och skillnader?
Resonera tillsammans och ge exempel ifrån böckerna


5. Vi arbetar med ett Venn-diagram för att visualisera likheterna och skillnaderna mellan romanerna.


http://www.eduplace.com/graphicorganizer/pdf/venn.pdf

En sammanfattning av era Venn-diagram:torsdag 6 mars 2014

Lektioner v 12: Kallocain (1940) av Karin Boye

1. Repetition av förra veckans lektioner om George Orwells 1984:


1984 (originaltitel: Nineteen Eighty-Four) är en roman av den brittiske George Orwell som skrevs 1948,[1] publicerad 1949.[2] Boken handlar om ett samhälle styrt av en oligarkisk diktatur. Provinsen Airstrip One (f.d. Storbritannien) i landet Oceanien är i ständigt krig, är under konstant övervakning av regeringen, och med hjärnkontroll av allmänheten. Oceanien styrs av ett politiskt parti som går under namnet "Partiet". Individen är alltid underordnad staten, och det är delvis den filosofin som gör att Partiet kan manipulera och kontrollera människorna. I Sanningsministeriet är protagonisten Winston Smith en tjänsteman som ansvarar för att bevara Partietspropaganda genom att ändra historien för att visa att Partiet alltid har rätt och är allvetande. Hans torftiga tillvaro desillusionerar honom till den grad att han vill göra uppror mot Storebror. Från 1984 har vi bland annat fått uttrycket "Storebror ser dig" (”Big Brother is watching you”). Ur Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/1984_(roman))

Nyckelord: Engsoss, Oceanien, hatstund, Nyspråk, teleskärm, tankepolis, Storebror, Goldstein, Partiet


2. Vi läser s. 156-157 som en övergång till Kallocain
Lektionsmål: Ni ska få förståelse för hur människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar kommer till uttryck i såväl innehåll, bildspråk och språk i Karin Boyes Kallocain ...


Språkmål: ... Genom att diskutera stil, innehåll och de bärande tankar i romanen samt resonera och diskutera hur Boyes text förmedlar idéer och känslor i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.


3. Vi lär oss lite om kommunismen:

http://www.so-rummet.se/content/fran-drom-till-terror-avsnitt-2-kommunismens-rotter

http://www.levandehistoria.se/film/fran-drom-till-terror-avsnitt-4-den-roda-terrorn?project=7294. Vi ser en flippfilm5. Läsning av text + diskussion

6. Se utdrag av filmatiseringen:
http://www.oppetarkiv.se/video/1716679/kallocain-avsnitt-1-av-2


7. Gruppdiskussion

8. Individuell skrivuppgiftFrågor till den gruppdiskussionen och den individuella skrivuppgiften:
 • Vad tycker du var mest intressant i boken?
 • Vad var mest skrämmande/roligast/konstigast?
 • Vad tror du att Karin Boye ville säga med sin bok?
 • På vilket sätt tycker du att kommunismens tankar och praktik kommer till uttryck i romanen?

onsdag 5 mars 2014

George Orwell's Nineteen Eighty-Four

This week you have all read the first chapter of George Orwell's Nineteen Eighty-Four. If you want a full summary of the novel, watch the clip below.


söndag 2 mars 2014

Läsning av Brave New World

1. Idag ska vi börja läsa de två första kapitlen i Aldous Huxleys Brave New World (1932). Vi börjar dock först att kolla in hur fin vår Popplet om dystopier har blivit:

http://popplet.com/app/index.php#/1671178


2. Sedan ska ni få en liten föreläsning om boken:
Brave new world from Hanna Stehagen Fd NylanderLektionsmål: Ni ska få förståelse för hur  människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar kommer till uttryck i såväl innehåll, bildspråk och språk i Aldous Huxleys Brave new world ...


Språkmål: ... Genom att diskutera stil, innehåll och de bärande tankar i romanen samt resonera och diskutera hur Huxleys text förmedlar idéer och känslor i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.3. Vi läser kapitel 1 och 2 högt tillsammans och diskuterar: stryk under i texten och anteckna i marginalen det som ni anser ger exempel på stil, innehåll och bärande tankar i romanen.


4. Vi ser ett klipp ur filmatiseringen från 1980 och diskuterar:

5. Exitskrivning:
Vad tycker du var mest intressant med lektionen idag? Varför?


                                 

Lektionen tisdag 4 mars:

1. Vi läser kapitel 3 i boken.

2. Skrivuppgift:

 • Vad tycker du var mest intressant i boken?
 • Vad var mest skrämmande/roligast/konstigast?
 • Vad tror du att Aldous Huxley ville säga med sin bok?
 • På vilket sätt tycker du att 20-30-talets tankar och idéer kommer till uttryck i romanen?

Var noga med att hitta belägg för dina påståenden genom att citera ur texten och sidhänvisa.

Ex. Jag menar att Huxley genom kastsystemet i romanen ville visa på den ojämlikhet mellan människor som präglade det dåtida samhället: 

"Alfabarn är klädda i grått. De arbetar mycket strängare än vi, därför att de är så förskräckligt duktiga. Jag är så rysligt glad, att jag är ett Betabarn, för då behöver jag inte arbeta så hårt. Och så är vi mycket bättre än gamma- och deltabarnen. Gammabarn är dumma." (s. 40)