Ämnesområdets syfte

"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv." (ur ämnesplanen för SVE)

söndag 23 mars 2014

Lektioner v. 13-14: Några samtida dystopier

Måndag:


Mål: Få förståelse för det gemensamma i handling, miljö och stil hos Brave new world, 1984 och Kallocain, genom att tillsammans och i grupp diskutera och reflektera.


Idag tänker jag att vi ska sammanfatta vad som utmärker de dystopier vi nu har läst, för i ett senare skede kunna jämför dem med de nutida. Första aktiviteten går därför ut på att ni i grupp brainstormar kring Brave New World (1932), 1984 (1947) och Kallocain (1940) och tillsammans försöker komma på vad dessa romaner har gemensamt.


Vi kommer sedan visualisera de gemensamma dragen genom att placera ut romanerna på lämpligt ställe i en sk motiv-karta:


Vårt resultat :)


Schyst grafik skapad av Henrik
Skrivet av en grupp:


“Författarna skrev alla sina böcker omkring andra världskriget. Detta har påverkat handlingen ganska mycket enligt oss. Man kan se att böckerna är skrivna av författare från västvärlden då de dystopiska handlingarna beskriver ett kommunistiskt styre och hur hemskt det var.


I Brave new world framställs samhället inte direkt som något hemskt, då de styrande redan tycks ha raderat ut allt positivt om historien och människorna tror verkligen att de lever på bästa sätt. Så är däremot inte fallen i  Kallocain och 1984, för där finns det hela tiden de som tvivlar på att de verkligen har det bra.”

Ludvig, Pontus, Simon och Ramón


En glad RamónTisdag

Nu har vi kommit till del 2 i vårt projekt om dystopier och vi ska nu bekanta oss med ett par samtida dystopier. 


Mål: Få förståelse för det gemensamma i handling, miljö, bildspråk och stil hos några samtida dystopier, genom att tillsammans diskutera och reflektera kring handling, bildspråk, miljö och stil.Detta för att sedan göra samma övning med motiv-kartan med dem.


Vägen 2009
En global katastrof har ödelagt jorden. Nästan allt liv är utrotat och bland de få överlevande människorna råder kannibalism. Bland dessa överlevande finns en pojke och hans far. De vandrar genom det sönderbrända och iskalla landskapet på väg mot söder och havet. De vet inte om något väntar där, men det deras sista hopp. Vi ska se delar av följande filmer/serier:

Walking Dead (2010)
Vägen (2009)

Recension av filmen Vägen finner du här

Samt läsa delar av Cormac McCarthys Vägen (2006)

Ett blogginlägg om boken finner du härUppgift till v. 15

(Deadline mån 7 april) Obs glöm inte att hitta belägg för dina påstående genom att citera. 

Tänk på att det inte finns några rätt eller fel (Ok. Det måste givetvis vara logiskt). Det handlar om hur väl du kan motivera genom att hitta belägg för dina påståenden.
  • Vad tycker du var mest intressant i boken/filmen?
  • Vad var mest skrämmande/konstigast i boken/filmen tycker du?
  • Finns det en hjälte i filmen? Ja, vem och varför? Nej, varför inte?
  • I boken och filmen får vi veta att pojkens mamma tog självmord och att pappan vägrar. Vem tycker du gör rätt? Mamma som anser att pappan bara kommer att förlänga lidandet eller pappan som fortsätter kämpa och inte ger upp? Motivera ditt svar.
  • Varför tror du att mannen och pojken är på väg mot söder och havet? Vad kan havet symbolisera, tror du? Motivera.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar