Ämnesområdets syfte

"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv." (ur ämnesplanen för SVE)

onsdag 5 mars 2014

George Orwell's Nineteen Eighty-Four

This week you have all read the first chapter of George Orwell's Nineteen Eighty-Four. If you want a full summary of the novel, watch the clip below.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar